Altıparmak Peygamberler Tarihi - Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî

Altıparmak Peygamberler Tarihi - Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî

Açıklama

Molla Muin Miskin diye bilinen Muinüddin Muhammed bin Abdullah el-Ferâhî el-Hırevî’nin “Meâricü’n-Nübüvve fî-Medâricü’l-Fütüvve” isimli meşhur kitabının tercümesi olan bu siyer kitabı, Altıparmak adıyla meşhur Üsküplü Çıkrıkçızâde Mehmed Efendi tarafından kaleme alınmıştır.

Mütercimine nisbetle kısaca ”Altıparmak” diye bilinir. Altıparmak Peygamberler Tarihi adı altında Latin harfleriyle 1976 yılında basılan eser, Kâtip Çelebi’nin verdiği bilgiye göre Hicrî 1000/1003 (Milâdî 1591/1595) yılında tercüme edilmiş, "Tarih-i Altıparmak" diye şöhret bulmuş, “Altıparmak Tarihi” adıyla tanınmıştır.

28.7 x 17.5 cm ebadında.