Mekteplerde talebenin hareket ve hallerine dikkat edilirdi. Yaramaz çocuklar tekdir edilir, söz tutan gayretli talebeler hızla yol alır tebârüz ederlerdi.

devamını oku

Kapı, eskiden resmî dâirelere verilen isimdi. Halk "serasker kapısı, zaptiye kapısı" derler, resmî lisanda "bâb-ı seraskerî, bâb-ı zabtiye" denirdi.
Sadâretin bulunduğu daireye "paşa kapısı… devamını oku

Ferkad diye bin yılda bir çıkan yıldıza derler.
Ayrıca kuzey kutbu tarafına yakın iki yıldızdır ki onlara da Ferkadân derler. Daima bulundukları yerden tulu' ve gurûb ederler. Ferkadeyn de… devamını oku

Şîre-i engûr üzüm suyu, yani şarap manasına kullanılmıştır. Âb-ı engûr da denilir.

devamını oku

Elektrik lambasıyla gecenin gündüz gibi aydınlatılmadığı, mum, fener ve yağ lambası kullanılan zamanlarda ihtiyar kadınlar gece aynaya bakmayı hoş görmezlerdi.devamını oku