Safer ayında uğursuzluk yoktur.
Aylara, günlere bakışı insanın şahsiyetini belirler. Bu sebeple Müslüman, zamana bîgâne değildir. Muharrem'den, Safer'den, Rebîü'l-evvel'den banane, bu aylara niçin hürmet edecekmişim ki, diyemez zira Allahu Zü'l-Celâl ve Tekaddes Hazretleri, dîn-i mübîne tetâbuk eden ve Allah T… devamını oku

Mürşidler, mürîdlerini ibnü’l-vakt olmaya sevk ederler. Derviş, zamanın üzerine gelip geçtiği, onu ihtiyarlatan, toprağa konulduğunda çürüten, zamanın fitneleriyle, fesatlarıyla, modalarıyla uğraşıp ömrünü harceden kişi değildir. Derviş ona derler ki, zaman onun üzerine işlemez, o zamanın üzerine işler. Şu anda bu lâzım der, maksadı bu… devamını oku
İslâm medeniyetinde ayların, günlerin ayrı bir ehemmiyeti vardır. Muharrem ayı, bilhassa içerisinde barındırdığı "Aşûra Günü" diye de anılan, pek çok mucizelere, tecellilere, sıkıntılardan kurtuluşa vesîle olan 10 Muharrem günü ile Müslüman zamanında mühim bir yere sahiptir. Hz. Adem (a.s.)'in 10 Muharrem'de tevbesi kabul olunmuş, Nuh (… devamını oku

Beş köşeli bir plana dayanmakta olan bu eser, Azapkapı’daki Çeşme Meydanı’nda Sokollu Mehmed Paşa Câmii’nin arkasındadır. Tersane Caddesi’ne bakan iki yüzünde birer çeşme bulunmakta olup iki cephenin birleştiği köşeye yarım daire şeklinde bir sebîl oturtulmuştur..

Sebîlin üç penceresi bulunmakta olup, bu pencereler sütunlarla… devamını oku