Duhâ sûresinin hemen öncesindeki Leyl sûresinin son âyetinde Cenâb-ı Hakk "Ve le sevfe yerdâ - Allah ondan razı olacaktır." diye buyurmaktadır.

"Ene râdî, ene râdî" diye dönmenin bu âyetin nüzûlünde olduğunu söyleyen âlimler de vardır.… devamını oku