Envârü'l-âşıkîn

Envâru'l-âşıkîn - Yazıcızâde Ahmed-i Bîcân

Tarih

Hicrî 25 Muharrem 1006, Milâdî 7 Eylül 1597.

Açıklama

214 varak. 28.5 × 19.5 cm ebadında.

“Benim bir kardeşim vardı (Yazıcızâde Muhammed). Âlim, ârif ve faziletli, kâmil ve Allahu Teâlâ'nın sevgili bir kulu idi. Erenleri severdi. Cihanın kutbu Hacı Bayram-ı Velî'nin yakın talebelerinden idi. Ben ona dâima derdim ki: “Dünyâ geçicidir. Günlerin vefâsı yok. Bir yadigâr eser yaz, her yerde okunsun.” O da benim bu sözüm üzerine, “Megârîbü'z-zamân” adlı bir eser yazdı. Pek çok ilmî mes’eleleri ve hadîsleri o kitapta topladı. Sonra da bana, bu eseri Türkçe'ye tercüme etmemi söyledi. Ben de sözünü tutup tercüme ederek, “Envârü'l-âşıkîn” kitabını hazırladım. Gelibolu’da tamamladım. Kardeşim Muhammed de, bu “Megâribü'z-zamân” adlı eserini “Muhammediyye” adı ile şiir şeklinde Türkçe'ye tercüme etti. Böylece her iki bakımdan da faydalı oldu.”