Gece Aynaya Bakılmaz

Elektrik lambasıyla gecenin gündüz gibi aydınlatılmadığı, mum, fener ve yağ lambası kullanılan zamanlarda ihtiyar kadınlar gece aynaya bakmayı hoş görmezlerdi.

Bir gece yüz sürsem olmaz mı dedim ol sîneye 
Nâz ile dedi: Bakılmaz gecede âyîneye

Rûhî Bağdâdî 

Nazar âyîneye nâ-câiz iken şeblerde 
Aksidir lîk bunun câm-ı lebâleblerde

Nâbî


MAZMUN NEDİR
Kökü “bir şeyin diğer bir şeyin içinde olması” mânâsını taşıyan "zımn" kelimesidir. Edebiyatımızda bazı mefhûmları ifâde etmek için kullanılır. Anlaşılması dikkat isteyen, ince, nükteli, zarif ve saklı mânâ ihtiva eden sanatlı sözlerdir. Kısaca, bir mânâ-yı hafîyi mutazammın olan kelimeye denir ve bu sözlerin anlaşılması için âdetler, ahlâk, bazı menkûlat ve telakkilerin bilinmesi ehemmiyet arzetmektedir.