Hikemü’l-münderice fî şerhi’l-Münferice

Hikemü’l-münderice fî şerhi’l-Münferice - İsmail Ankaravî

Tarih

Hicrî 1090, milâdî 1679.

İstinsah

Ahmed bin İbrahimü'l-Üsküdârî

Açıklama

Kasîde-i Münferice'nin İsmail Ankaravî hazretleri tarafından yapılmış Türkçe şerhidir.