Hüsn-ü hat risâlesi

Hüsn-ü hat risalesi - Mehmed bin Taceddin - Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi

Tarih

1772

İstinsah

Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi

Açıklama

Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi tarafından 1772’de nefis bir hatla istinsah edilen Hüsn-ü hat risâlesi, hat sanatı hakkında malumat ihtiva etmekte ve hat sanatında harflerin yazılış biçimlerini ele almaktadır.