İlacnâme-Dilguşâ-Sinirnâme

İlacnâme-Dilguşâ-Sinirnâme

Açıklama

İlacnâme, Dilguşâ ve Sinirnâme isimli üç ayrı eseri hâvîdir.

İlacnâme 11 babdan oluşmaktadır. Müellifi tesbit edilememiş, hicrî 963 (milâdî 1556) senesinde Mehmed isimli bir zât tarafından istinsah edilmiştir.

Dilguşâ, Kastamonu'da hicrî 900 (milâdî 1494-1495) senesinde Derviş isimli bir zât tarafından hazırlanmış ve hicrî 964 (milâdî 1557) senesinde Abdurrahman oğlu Yusuf tarafından istinsah edilmiştir.

Sinirnâme ise hicrî 967 (milâdî 1560) senesine aittir.