Kitap - Online
Barbaros Hayrettin Paşa'ya ait Sancâk-ı Şerif
Akdeniz'de atıldığı korsanlık hayatında gösterdiği büyük kahramanlık ve kazandığı zaferlerden sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından Kaptân-ı Derya'lığa tâyin edilen Barbaros Hayrettin Paşa'nın sultanın emriyle yazdırdığı ve başından geçen bütün savaşları ve hâtıralarını anlattığı muhteşem kitap.