Gazavât-ı Hayreddîn Paşa

Akdeniz'de atıldığı korsanlık hayatında Ceneviz, Fransız, İspanyol, Venedik ve diğer Avrupa gemi ve donanmalarına karşı gösterdiği büyük kahramanlık ve zaferlerden sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı Devleti'nin Kaptân-ı Derya'lığına tâyin edilen Barbaros Hayrettin Paşa'nın sultanın emriyle yazdırdığı ve başından geçen bütün savaşları ve hatıralarını anlattığı on yedi bölümden oluşan muhteşem kitap.


 

Barbaros Hayrettin Paşa'ya ait Sancâk-ı Şerif