Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere Tarihi

Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere Tarihi - Aşık Mehmed Hanefî

Tarih

5 Zilkâde 1026 - 4 Aralık 1617

Açıklama

208 varak. 26 x 16 santimetre ebadında.

Aşık Mehmed Hanefî, hicrî 950 miladî 1543 senesinde Medîne-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.

Annesi Heratlı olup babası ile Mekke'de evlenrniştir. Babası Amasyalı Kara Hoca ailesine mensûb olup ticaret düşüncesiyle Herat'a gitmiş, ancak orada Nakşibendi Hoca Ubeydullah'ın halifelerinden Mir Ringirız'in delalet ve irşadıyla talikata girmiş, ticaretten vazgeçerek Mekke'ye gitmiş, hicrî 956 milâdî 1549'da Medine'de vefat etmiştir.

Aşık Mehmed Hanefi, anne ve babası Farsça konuştukları için kendisinin ana dili Farsça olup, Arapça'yı 6 yaşından sonra mektepte, Türkçe'yi 22 yaşında Anadolu'dan gelen Türk arkadaşlarından öğrenmiştir.