Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn - Nev'î

Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn - Nev'î

Müellif

Tarih

1601-1615

İstinsah

İdris ibni Süleyman. Receb 1029 (Milâdi Haziran 1620)

Açıklama

Nev‘î’nin tarih, hikmet, hey’et, kelâm ve usûl-i fıkıh, hilâf, tefsir, tasavvuf, rüya, remil, efsun ve tıp, felâhat-nücûm, fal ve zîc gibi on iki fenni içine alan ve III. Murad’a takdim edilen küçük hacimli bir eseridir. 21.5 × 16 santimetre ebadında.